AVvim
Verzekeren op de interne markt

Welkom bij AVvim

Voor uw informatie over verzekeringsactiviteiten op de (Europese) interne verzekeringsmarkt.

Annamária Vágási is gespecialiseerd in (Europees) verzekerings- en financieel recht en beschikt over omvangrijke werkervaring opgedaan bij De Nederlandsche Bank en in de Nederlandse verzekeringssector. Ze is gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam. 

Annamária is actief betrokken bij de harmonisatie van de op (her)verzekeraars en pensioenfondsen toepasselijke wetgeving en toezicht binnen de interne markt, o.a. als lid van EIOPA Review Panel. In de periode 2019-2020 werkt ze als expert van het EIOPA peer review team aan het uitvoeren van het Peer Review on the Decision on the Collaboration of supervisory authorities binnen de lidstaten.

meer weten
Dit boek gaat over de voor (her)verzekeraars relevante wetgeving en het belang van een gelijk speelveld op de interne markt.

Grensoverschrijdende activiteiten vereisen specifieke kennis van de verzekeraars, passende wetgeving en toezicht.

meer weten